IZJAVA O PRIVATNOSTI

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj dokument je predložak kreiran u svrhu informiranja. Koristeći ovaj dokument, pristajete na izjavu o odricanju odgovornosti te uzimate u obzir kako Webnode nije odgovoran ni za koje od radnji poduzetih na osnovi sadržaja ove web-stranice. Preporučujemo Vam kako biste potražili pravni savjet te prilagodili sadržaj ovog dokumenta potrebama Vašeg poslovanja.

E-trgovina […] na web-stranici […] OIB tvrtke […] sa sjedištem u […] obrađuje osobne podatke dobivene od Kupaca u svrhu ispunjavanja i dodatnog potvrđivanja Uvjeta i odredbi, obrade elektroničkih narudžbi i isporuka te za nužnu komunikaciju u zakonom propisanom roku.

Opće odredbe

1. Kontrolorom osobnih podataka, u skladu s GDPR (u daljnjem tekstu „Regulacija“) je […], OIB tvrtke […], sa sjedištem u […] (u daljnjem tekstu „Kontrolor“);

2. Kontaktni podaci Kontrolora su: e-mail: [……], tel.: [………];

3. Osobni podaci su bilo koja informacija koja se odnosi na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu.

Izvor osobnih podataka

1. Kontrolor obrađuje osobne podatke primljene uz suglasnost Kupaca te prikupljene preko ugovora za narudžbu i upotpunjavanje elektroničke narudžbe kreirane u e-trgovini […].;

2. Kontrolor obrađuje samo one osobne podatke Kupaca koji su potrebni za ispunjenje ugovora o kupnji;

3. Kontrolor obrađuje osobne podatke u svrhu isporuke, naplate te komunikacije između strana uključenih u ugovor te za vrijeme trajanja propisanog zakonom. Osobni podaci neće biti objavljivani kao ni preneseni u druge zemlje.

Svrha obrađivanja podataka

Kontrolor obrađuje osobne podatke Kupaca radi:

1. Registracije na web-stranici [….] u skladu s Člankom 4., Dijelom 2. iz GDPR-a;

2. Izvršavanja elektroničke narudžbe koju je kreirao Kupac (ime, adresa, e-mail, broj telefona);

3. Poštivanja zakona i propisa koji proizlaze iz ugovora sklopljenog između Kupca i Kontrolora;

4. Osobni podaci neophodni su za izvršavanje ugovora za naručivanje. Ugovor se ne može sklopiti bez osobnih podataka.

Trajanje pohrane osobnih podataka

1. Kontrolor pohranjuje osobne podatke u periodu potrebnom za izvršavanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između Kontrolora i kupca u trajanja od 3 godine nakon zaključenja ugovornog odnosa;

2. Kontrolor mora izbrisati sve osobne podatke nakon isteka razdoblja potrebnog za pohranu osobnih podataka.

Primatelji i obrađivači osobnih podataka

Treće strane koje obrađuju osobne podatke Kupca su podizvođači Kontrolora. Usluge tih podizvođača neophodni su za uspješno izvršenje ugovora o narudžbi i obradi elektroničke narudžbe između Kontrolora i Kupca.

Podizvođači Kontrolora su:

  • Webnode AG (sustav e-trgovine);
  • Tvrtka za isporuku narudžbi;
  • Google Analytics (statistike web-stranice);

Prava Kupaca

U skladu s Odredbama, Kupac ima pravo na:

1. Pristup svojim osobnim podacima;

2. Ispravak osobnih podataka;

3. Brisanje osobnih podataka;

4. Prigovor na obradu osobnih podataka;

5. Prijenos podataka;

6. Povlačenje suglasnosti za obradu osobnih podataka u pisanom obliku ili e-mailom poslanom na: [….];

7. Podnošenje žalbe nadzornom tijelu u slučaju sumnje da je došlo do kršenja Regulacije.

Sigurnost osobnih podataka

1. Kontrolor izjavljuje kako će poduzeti sve tehničke i organizacijske mjere potrebne za zaštitu osobnih podataka;

2. Kontrolor izjavljuje kako je poduzeo tehničke mjere opreza kako bi osigurao prostor za sigurnu pohranu podataka, posebice osiguravajući pristup računalu lozinkom, korištenjem antivirusnog softvera i redovitim održavanjem računala.

Završne odredbe

1. Postavljanjem elektroničke narudžbe na web-stranicu [….], Kupac potvrđuje da je obaviješten o svim uvjetima zaštite osobnih podataka te ih prihvaća u punoj mjeri;

2. Kupac prihvaća ta pravila označavanjem okvira za potvrdu u formularu za narudžbe;

3. Kontrolor može ažurirati ova pravila u bilo kojem trenutku. Nova, ažurirana verzija mora biti objavljena na njegovoj web-stranici.

Ova pravila stupaju na snagu [Datum]